Pagina selecteren

Informatie

Informatie over onze aanpak, cursussen, schema, collegegeld, locatie, personeel en sprekers

Ons verhaal

Over onze Bijbelschool

River Bible Institute Nederland is een parttime Bijbelschool die tot drie jaar studie biedt, zodat je klaar bent om opwekking te brengen in jouw generatie. Opwekking in jou en door jou!

Je wordt voorbereid op een leven in de bediening. Dit kan een bediening binnen een kerk zijn, een evangelische bediening of een strategische positie in de seculiere wereld. Het is een plek om getransformeerd te worden door zelfstudie, krachtig onderwijs en meetings vol van de Heilige Geest.

Meer over River Bible Institute
Wat ook bijzonder is aan de River Bible Institute Nederland is de sterke band met The River at Tampa Bay Church. Deze Bijbelschool is een vrucht van de bediening van Dr. Rodney en Adonica Howard-Browne. Zowel de oprichters als enkele docenten studeerden aan River Bible Institute, de fulltime Bijbelschool in Tampa, Florida (VS). Lessen worden aangeboden vanuit River University, met gastsprekers als Dr. Rodney en Adonica Howard-Browne en Dr. Todd Holmes.

Een ander uniek aspect van onze Bijbelschool is de praktische toepassing van de cursussen. Een van de dingen waarin Bijbelschool Studenten in getraind worden, is evangelisatie. Samen met leden van de River Amsterdam Kerk, gaan studenten van de River Bible Institute Nederland regelmatig de straat op in Amsterdam. Studenten leren evangeliseren en vertellen mensen over Jezus, bidden voor zieken en geven mensen de kans om hun hart aan Jezus te geven.

Studenten in 2022

cursussen

Jaren Actief

Leraren

 

Maak kennis met onze Bijbelschool

Onze Visie en Missie

De River Bible Institute Nederland is een ministerie onder de River Stichting met de visie om leiders op te voeden, de kerk nieuw leven in te blazen en de verlorenen te bereiken. Onze Bijbelschool is de tak die zich richt op het opvoeden van leiders. U kunt onze missie steunen door financieel samen te werken met onze Bijbelschool via de River Fundament. Voor meer informatie, klik op hier om de website van de . te bezoeken River Foundation.

 

 

Internationale Sprekers

Dr. Rodney Howard-Browne & Adonica

Pastors & Leraren

Dr. Rodney & Adonica Howard-Browne

Dr. Rodney en Dr. Adonica Howard-Browne zijn de oprichters van Revival Ministries International, The River bij Tampa Bay Church in Florida, en River Bible Institute. Sinds de jaren '1980 hebben zij het evangelie in vele landen en continenten gepredikt.

Ze hebben duizenden afgestudeerde studenten het evangelie zien prediken met de demonstrerende kracht van de Heilige Geest, waar ze ook gaan. Hier bij de River Bible Institute Nederland, onderwijst Dr. Rodney Howard-Browne De Heilige Geest en Gaven van de Geest. Dr. Adonica Howard-Browne geeft les in Hartzaken.

 

 

Dr Todd Holmes

Leraar

Dr Todd Holmes

Dr. Todd Holmes is al meer dan 10 jaar decaan van River Bible Institute. Voordat hij decaan werd, stond hij bekend om zijn evangelisatie campagnes in het buitenland en heeft hij verschillende kerken in de VS geleid. Dr. Todd Holmes onderwijst Gods woord met kracht gecombineerd met de zalving en autoriteit van de Heilige Geest.

De lessen die hij onderwijst zijn De Autoriteit van de Gelovige en Christus de Genezer.

 

 

Dr Todd Holmes

Leraren

Gastsprekers

Naast de genoemde docenten ontvangen we jaarlijks ook andere gastdocenten uit binnen- en buitenland in de Bijbelschool. Vaak zijn dit bedieningen die al vele jaren een ware zegen zijn voor het Lichaam van Christus, mensen die de wereld rondreizen om het evangelie van Jezus Christus te prediken, te onderwijzen en te demonstreren.

 

De Aanpak van onze Bijbelschool

RBI Nederland

Woord

Het Woord van God is het zaad dat je leven verandert. Dit zal een sterke basis leggen voor leven en bediening!

Bijbelschool Amsterdam

Heilige Geest

Ontwikkel een persoonlijke relatie met de Heilige Geest en leer met Hem om levens getransformeerd te zien worden!
River Bible Institute Nederland

Impact

Op onze Bijbelschool krijg je niet zomaar hoofdkennis. Je krijgt de kans om in praktijk te brengen wat je leert!

 

Bijbelschool Curriculum

klassikaal lesgeven

Eerste Jaar

Waarheid: 12 cursussen

Het eerste jaar is bedoeld voor iedereen die verlangt naar meer van God en honger heeft naar een diepere kennis van het Woord van God

Meer over jaar één

Dit eerste jaar zal je een diepere kennis van God Zelf geven.

Deze kennis zal niet alleen theoretisch zijn, maar je zult het ook praktisch ervaren door de tastbare aanwezigheid van God en het werk dat Hij zal doen in het leven van jou als student.

Het zal een sterk fundament leggen van het Woord van God in het leven van jou als student, een fundament dat door de jaren heen zal blijven bestaan.

Dit eerste jaar is cruciaal, ook als je de Heer al jaren kent. Het is echt een jaar van transformatie in het hart van jou als student en in jouw christelijke wandel.

bediening tijd

Tweede Jaar

Leiderschap: 12 cursussen

Het tweede jaar is sterk gericht op het ontwikkelen van leiderschap en het bieden van praktische hulpmiddelen voor bediening.

Meer over jaar twee

Er zijn aparte lessen voor tweedejaars die specifiek gericht zijn op het vervullen van je roeping.

Deze lessen zullen je voorzien van praktische kennis voor de bediening en de zaken eromheen, evenals het aanscherpen van je leiderschapskwaliteiten.

Het karakter van de leerling wordt dit jaar verder ontwikkeld, de leerling leert te preken en wordt versterkt in de identiteit in Christus.

Een cruciaal jaar voor hen die met God verder willen en impact willen maken in de wereld om hen heen!

Bijbelschool Studenten

Derde Jaar

Uitstappen in de Bediening

Het derde jaar is een stagejaar van praktische toepassing, met een deeltijd stage bij een van de bedieningen van de River Amsterdam.

Over de stage

Je helpt bij de praktische gang van zaken en je leert hoe de bediening er praktisch uitziet.

Voorbeelden hiervan zijn het assisteren bij de Multimedia outreach, het helpen van de bediening op Kantoor of het helpen organiseren van Evenementen.

Hier krijgt de student de kans om het geleerde uit de eerste twee jaar praktisch toe te passen.

Ook de leiderschapskwaliteiten van de student worden tijdens de stage verder gevormd en versterkt.

 

Eerste Jaar Cursussen

De Heilige Geest

Cursus Omschrijving

Een cursus over de persoon en het werk van de Heilige Geest. De nadruk wordt gelegd op fundamentele waarheden die het leven en de bediening van de studenten radicaal zullen veranderen.

Studenten zullen op een geweldige manier ontdekken wie de persoon van de Heilige Geest is - en hoe ze elke dag in Zijn kracht en aanwezigheid kunnen wandelen.

Autoriteit

Cursus Omschrijving

De autoriteit van de gelovige

Dit is een praktische cursus over het onderwerp; 'De Autoriteit van de Gelovige', in overeenstemming met het Woord van God. Vanuit de Bijbel zullen we waarheden ontdekken uit het boek 'The Believer's Authority' van Kenneth E. Hagin, waardoor dit geweldige onderwerp tot leven komt.

Zielen Winnen I

Cursus Omschrijving

Dit is een cursus om de Grote Opdracht te vervullen. Elke student zal de vreugde ervaren anderen tot Christus te leiden en effectief toegerust te zijn om met het evangelie van Jezus Christus een impact te hebben in zijn/haar wereld.

Studenten zullen ook kennis maken met vervolgtechnieken om nieuwe bekeerlingen tot discipelen te maken.

Geloof

Cursus Omschrijving

Deze cursus is een geloofsleer. In deze les komen de volgende onderwerpen aan bod:

Gedefinieerd geloof - Hoe krijgen we geloof - Wat betekent het om met het hart te geloven - Belijdenis - Geloof overwinnen - Vijanden van het geloof - Gods soort geloof - Getrouw gebed - Sleutels voor het ontwikkelen van geloof.

Genezing

Cursus Omschrijving

De focus van deze cursus ligt op twee verschillende gebieden:   

1. Om aan de hand van de Schrift te laten zien dat het Gods wil is om vandaag allen te genezen.   

2. Om duidelijkheid te scheppen over bepaalde Bijbelpassages waar misvattingen over genezing bestaan.

Rentmeesterschap

Cursus Omschrijving

Rentmeesterschap is een veelbesproken onderwerp in de Bijbel. Jezus heeft er veel over gesproken en het is erg belangrijk voor je leven vandaag de dag, dat je leert een goede rentmeester te zijn van wat God je heeft gegeven, vooral wat betreft je financiën.

In deze cursus kijken we naar verschillende bijbelteksten over dit onderwerp en dit geeft je een goede basis voor je eigen leven en bediening.

Dienstbaarheid

Cursus Omschrijving

De dienst van het helpen is een cruciale dienst voor het goed functioneren van de plaatselijke kerk, die vaak over het hoofd wordt gezien.

Deze cursus geeft Bijbelse inzichten over deze bediening in relatie tot de plaatselijke kerk.

De cursus wordt gegeven met de principes van Gods Woord in relatie tot het vervullen van de visie van de plaatselijke gemeente.

Zaken van het hart

Cursus Omschrijving

In deze les leren we over het hart van de gelovige en het belang van zijn/haar christelijke wandel.

De cursus laat u zien je jouw hart kunt ontwikkelen en wat het betekent om je hart boven alles te houden wat behouden moet worden.

Christelijke Levensstijl

Cursus Omschrijving

Wat is een christelijke levensstijl? Hoe ziet een puur en heilig leven eruit? De brieven van Paulus leggen uit wat God van Zijn kinderen verwacht.

In deze cursus worden deze letters bestudeerd en wordt de cursist uitgedaagd om een ​​puur en krachtig leven te leiden, zoals God het bedoeld heeft.

Opwekking

Cursus Omschrijving

Deze cursus gaat dieper in op opwekkingen in het algemeen en opwekkingen uit het verleden.

Alle grote opwekkingen uit de geschiedenis zijn begonnen met opwekkingsleiders die hongerden naar God om een ​​verandering in hun land of regio te zien.

De Evangeliën

Cursus Omschrijving

In deze cursus krijgen studenten een grondig begrip van de evangeliën en hun geschiedenis.

Ze zullen ook het leven en de bediening van Jezus zien op een manier die toepasbaar is in het dagelijks leven.

Gezag & Toewijding

Cursus Omschrijving

De student leert hoe toewijding en gezag / autoriteit deel uitmaken van het dagelijks leven.

Wijsheid zal worden gedeeld, gebaseerd op het boek 'A Tale of Three Kings', en uit de persoonlijke ervaringen van de leraar.

Deze cursus geeft de student een basis om dagelijks in deze waarheden te wandelen.

 

Tweede Jaar Cursussen

Bijbelse Doctrines

Cursus Omschrijving

Deze cursus legt een sterke basis op Bijbelse doctrines die de student in tijden van bedrog in de waarheid verankerd houden.

Gaven van de Geest

Cursus Omschrijving

Dit is een studiecursus over de gaven van de Heilige Geest volgens 1 Korintiërs 12.

Studenten leren de Bijbelse basis voor het doel, de bron en het functioneren van de Gaven in het leven van de gelovige.

Homiletiek

Cursus Omschrijving

In deze cursus wordt de student toegerust met de kunst van het prediken. De student leert organiseren, zijn aantekeningen en gedachten voor te bereiden en een krachtige boodschap te formuleren die de harten van mensen raakt.

Leadership

Cursus Omschrijving

Deze cursus legt de basis voor Bijbelse principes van leiderschap. Er is een grote behoefte aan sterke leiders.

Leiders worden gevormd, niet geboren. Daarom is het erg belangrijk om te zien wat de Bijbel zegt over leiderschap en om te leren van Bijbelse voorbeelden van sterk, dienend leiderschap.

Nieuwe Schepping

Cursus Omschrijving

Als iemand opnieuw wordt geboren, verandert alles. De Bijbel geeft veel waarheden over het hebben van een nieuwe Identiteit in Christus.

In deze cursus zal de student deze waarheden ontdekken en leren wandelen in deze identiteit in Christus.

Bijbels Verbond

Cursus Omschrijving

Een krachtige studie in de verschillende Bijbelse verbonden. Hoe zijn ze begonnen, wat zijn hun betekenissen en implicaties, en wat betekent het voor ons leven van vandaag?

Opwekking II

Cursus Omschrijving

Deze cursus is een weergave van de geschiedenis van het Christendom sinds het begin van de kerk.

De nadruk zal worden gelegd op de Charismatische / Pinkster bewegingen die zijn ontstaan ​​sinds het boek Handelingen, en door de geschiedenis heen die nog steeds aanwezig zijn tot op de dag van vandaag.

Deze cursus geeft ook inzicht in de voortdurende beweging van de Geest in het leven van de kerk, waarbij de huidige bewegingen worden belicht.

Zending & Evangelisatie

Cursus Omschrijving

Zending

De roeping en prijs van een leven van zending. De nood van de wereld is groot en God roept nog steeds mensen tot dit leven van zending.

Ook voor degenen die nooit een voet buiten Nederland zullen zetten, is dit een belangrijke cursus om het hart van God voor de wereld te ontdekken en toegerust te zijn om deel uit te maken van het werk dat God in deze tijd op aarde doet.

Zielen Winnen II

Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch. In het eerste jaar wordt een basis gelegd. In het tweede jaar wordt dit fundament verstevigd en wordt de leerling verder toegerust om een ​​krachtige getuige te zijn in het dagelijks leven.

Roeping van God

Cursus Omschrijving

Deze les hecht veel belang aan de Roep van God voor je leven en hoe God je toerust.

We kijken ook in detail naar de vijfvoudige bediening en hoe deze functioneert in de plaatselijke kerk. 

Gebed

Cursus Omschrijving

Dit is een diepgaande studie van gebed. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze cursus: het doel van gebed, gebedswapens, kracht door gebed, antwoorden krijgen door gebed, de essentie van gebed, de noodzaak van gebed.

Geloof II

Cursus Omschrijving

Deze cursus is bedoeld om de student een sterke bijbelse basis in het geloof te geven en de levensstijl van het geloof in de student te verankeren.

Familie & Bediening

Cursus Omschrijving

Je familie is je eerste bediening. De Bijbel heeft ook veel te zeggen over het hebben van een volledig en Bijbels gezinsleven.

In deze cursus duiken we dieper zodat de student zijn leven kan leiden volgens Bijbelse principes en een gezegend en vruchtbaar gezinsleven kan hebben.

 

Jaar Rooster

studenten praten

Eerste Semester

Eerste lesavond | 14 september

Herfstvakantie | 23 – 27 oktober

September 2023 – november 2023

Tweede Semester

Begin van de lessen | 9 november

Kerstvakantie | 23 december – 5 januari

November 2022 - januari 2023

studenten aanbidden

Derde Semester

Instroom van nieuwe Bijbelschoolstudenten

Arise & Shine-conferentie | 7 – 12 januari

Eerste Lesavond | 18 januari

Voorjaarsvakantie | 19 – 24 februari

Januari 2024 – maart 2024

River Bible Institute Nederland

Vierde Semester

Begin van de lessen | 4 april

Mei breken | 29 april – 3 mei

RBI-gala | Aangekondigd worden

Juni Revival Weekend + Afstuderen | Aangekondigd worden

Maart 2024 – juni 2024

Startdatum

Begin Januari en September

Volgende startdata: september 2023 & januari 2024

Collegegeld

€1.500 Collegegeld

Studiebeurzen zijn beschikbaar

€ 300 Kosten & Bijdragen

(€ 450 voor echtparen)

Locatie

Aangekondigd worden

Openbaar vervoer en parkeren beschikbaar

Dagen & Tijden

Donderdagavond

19:15 - 22:00 

Zondagavond

18:00 - ca. 20:30 

 

Personeel van de Bijbelschool

Pastoor Ben & Jacky Kroeske

oprichters

Ben & Jacky Kroeske

Ben en Jacky zijn de oprichters en decanen van de River Bible Institute Nederland. Ze ontmoetten elkaar bij de River Bible Institute in Tampa, Florida. Ze trouwden en werkten daarna 6 jaar voor de bediening Revival Ministries International. In die tijd hoorden ze de roep van God en kregen ze de visie voor Nederland brandend in hun hart.

In 2015 richtten zij de River Bible Institute Nederland op en sindsdien hebben ze via de Bijbelschool honderden gelovigen uit heel Nederland opgeleid om hun door God gegeven bestemming te vervullen. Met het vuur van God in hun hart geven ze zich volledig over aan de missie om de verlorenen te bereiken, de kerk te bouwen en nieuwe leiders op te richten. Ze hebben twee kinderen, Juliana en Liam.

David Gasser

Leraar

David Gasser

Oorspronkelijk afkomstig uit Zwitserland, verhuisde David naar Tampa, Florida in de VS, waar hij het fulltime 3-jarig River Bible Institute begon, waarvan hij in 2016 afstudeerde. David kwam in 2017 naar Amsterdam zich bij het bedieningsteam van de River in Nederland te voegen. David dient fulltime in de Bijbelschool en de andere bedieningen.

David Gasser

Beheerder

Michelle Schmidt

Michelle komt oorspronkelijk uit Denemarken en heeft een tijdje fulltime gestudeerd River Bible Institute in Tampa, Florida. Bij terugkeer in Europa werd ze verbonden met RBI en verhuisde naar Amsterdam. Ze heeft een sterke administratieve en organisatorische achtergrond en is coördinator en beheerder van de Bijbelschool.

Uitnodiging

River Bible Institute heeft ons leven veranderd. Als afgestudeerden van deze Bijbelschool raden we elke gelovige die hongerig is naar meer van God ten zeerste aan om tijd opzij te zetten en achter God aan te gaan in deze Bijbelschool.

God zal zoveel in en door je heen werken, dat je als een getransformeerd persoon uit deze school zult komen; vol van het Woord van God, vol van de Heilige Geest, toegerust en klaar om te gaan en te doen waartoe God je heeft geroepen! Als je voelt dat God aan je hart trekt om dichterbij te komen, meld je dan vandaag nog aan!

Ben & Jacky Kroeske – Oprichters van The River Bible Institute Nederland